Tumtuobbi ilperu

Tumtuobbi ilperu

Apparátus: fuvola
Év: 2008, rev.2009
Hossz: 5'
Ajánlás: Gyöngyössy Zoltán 50. születésnapjára
Bemutató:

2009.12.22. Festetich Palota, Budapest
Matuz Gergely (fuvola)

A mű csírája egy rövid, alkalmi fuvoladarab volt, melyet Gyöngyössy Zoltán 50. születésnapjára írtam. A zenei szerkesztésmód a fuvolaművész nevének (ill. a név igen érdekes betű-struktúrájának) hangmagasságokra való “átírásán” alapult. Később észrevettem, hogy ez a struktúra (3 betű, aztán az első 2 megismétlése, majd egy megduplázott betű, rövidebb második szó, stb.) nagyon hasonlít a ‘perpetuum mobile’ (‘örökmozgó’) betű-szerkezetére. Az eredeti hangsorozatot alapul véve, és a mikro-struktúrát mindvégig meghagyva, a hangok permutációival kibővítettem a zenei anyagot, a homogén folyamatból pedig a – szintén a név-szerkezetből adódó szabályossággal bekövetkező – “mutációk” (sebességváltozások, akcentusok, repetíciók, stb.) segítségével lett dinamikus, villódzó, virtuóz zene.

P E R P E T U U M M O B I L E
E R T E R U M M O O B I L P R
R T U R T M O O B B I L P E T
P E R P E T U U M M O B I L E
E R T E R U M M O O B I L P R
T U M T U O B B I I L P E R U
U M O U M B I I L L P E R T M
U M O U M B I I L L P E R T M
M O B M O I L L P P E R T U O
M O B M O I L L P P E R T U O
O B I O B L P P E E R T U M B
B I L B I P E E R R T U M O I
I L P I L E R R T T U M O B L
L P E L P R T T U U M O B I P
E R T E R U M M O O B I L P R

A fenti táblázat (és a darab hangi elrendeződésének) alapelve az, hogy a betűstruktúrát megtartva permutáljuk (“toljuk arrébb”) a konkrét elemeket (itt: betű-fajtákat, ott: hangmagasságokat). Mivel a(z ismétlődések) szerkezet(e) nem változik, új sorok jönnek létre, és nem csak annyi a változás, hogy ugyanazt a sort más helyről kedjük el.

A táblázat módszerét Gyöngyössy Zoltán nevével végigfuttatva, a betűket konkrét hangmagasságokkal helyettesítve (pl. G=h, Y=disz, Ö=d, stb.) kaptam meg a darab alapjául szolgáló “dallam-rendszert”.

Kotta